Lassas_mobil_logga_3

Att rädda en lagård från ras

De senaste 30 åren har jordbruket förändrats stort och många djurbönder håller sina djur i lösdrift vilket innebär att djuren går fritt mellan ute och inne. Helt andra krav ställs på byggnaden. Dessutom drivs de allra flesta bondgårdarna inte som jordbruk alls, utan fungerar som bostadshus med ett antal extra byggnader att ta ansvar för. Det är ett tyngande ansvar för något som har ett så stort kulturhistoriskt värde och litet praktiskt värde för gårdsägaren.

Att få verka som rådgivare och hantverkare för den här typen av renoveringar känns viktigt för oss på Lassas Byggnadsvård. Ofta är det kraftigt eftersatta, vattenskadade och till synes fallfärdiga lagårdar det handlar om. Och visst är det ett stort och tungt jobb, men långt ifrån omöjligt!

Varje år räddar vi flera byggnader av den här typen från att rasa eller rivas.

hade den klarat en vinter till?

Det här är en stor lagård med måtten 22 x 11 meter som höll på att rasa. Den står på stenstolpar och med tiden har byggnaden rört sig.

Nej, den hade nog inte klarat en vinter till. 

Nu står lagården säkert i många år

I höst har vi på Lassas Byggnadsvård lyft och rätat byggnaden. Varje stenstolpe har satts om med hjälp av traktor.

Nu står byggnaden rakt igen och kommer att stå säkert i många år!

Förrutom att vi har räddat en byggnad med ett stort kulturhistoriskt värde ser vi möjligheten att lagården kan få en funktion igen.

Ska den bli redskapsbod, garage, sommarhus, häststall för den nya generationen eller en fin samlingslokal för hundra midsommarfester framöver - det har gårdsägaren lyxen att avgöra.

Vi tackar för förtroendet och önskar all lycka vidare!